Bitcoin
$61,649.69+1.54%
Ethereum
$4,337.19+0.84%
XRP
$1.09+3.08%
Solana
$196.76-0.07%
Cardano
$1.99-0.04%
Crypto Prices Top Assets

Đầu Tuần: Bitcoin (BTC) Phục Hồi $57.300

Bitcoin (BTC) đã tăng lên hơn 57.000 USD trong 24h qua, mặc dù các nhà đầu tư đang lo lắng đến sự lây lan của biến thể omicron của virus Corona. Biến động giá BTC 24h theo TradingView Bitcoin đã phục hồi...