Bitcoin
$61,649.69+1.54%
Ethereum
$4,337.19+0.84%
XRP
$1.09+3.08%
Solana
$196.76-0.07%
Cardano
$1.99-0.04%
Crypto Prices Top Assets

Tìm hiểu về gameplay có trong MetaRacers

Trong bài trước mình có giới thiệu tổng quan về dự án MetaRacers, bạn nào chưa tìm hiểu thì đọc ngay nhé Đọc thêm: Giới Thiệu Về Dự Án Game Metaracers-Trò chơi Đua xe Metaverse NFT 3D đầu tiên trên...