loader

Kinh Nghiệm

Chiến Lược Trung Bình Hoá Chi Phí Đầu Tư (DCA)

Giới thiệu Việc chủ động giao dịch có thể căng thẳng, tốn thời gian và vẫn mang lại kết quả kém. Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn khác. Và có không ít những nhà đầu tư đang tìm kiếm một...

Thuật toán đồng thuận Blockchain

Thuật toán đồng thuận Blockchain là gì? Trong ngữ cảnh tiền điện tử, thuật toán đồng thuận là một yếu tố quan trọng của mỗi mạng blockchain vì chúng chịu trách nhiệm duy trì tính toàn vẹn...

Giải thích về mạng ngang hàng

Ngang hàng (P2P) là gì? Trong khoa học máy tính, mạng ngang hàng, hay mạng đồng đẳng (P2P) bao gồm một nhóm các thiết bị cùng lưu trữ và chia sẻ tập tin. Mỗi người tham gia (nút) hoạt động như...

Tính Thanh khoản là gì?

Tính Thanh khoản là một thuật ngữ được định nghĩa là khả năng mua hoặc bán các tài sản trên thị trường mà không tạo ra sự thay đổi lớn đến giá của tài sản. Tính thanh khoản có thể được...

Short Squeeze Là Gì?

Giới thiệu Bán khống (short) là hành động cho phép các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ sự sụt giảm giá của tài sản. Vì vậy, nó là một cách rất phổ biến để quản lý rủi ro khi...

Wrapped token (token được bao bọc) là gì?

Tóm lược Wrapped token là token tiền mã hoá được neo vào giá trị của một đồng tiền mã hoá khác. Tên gọi wrapped token xuất phát từ việc tài sản gốc được đặt vào trình bao bọc, một loại...

Giải Thích Về Các Quỹ Đầu Tư Bitcoin ETF

Tóm lược Bitcoin đang dần được công nhận như một tài sản đầu tư hợp pháp mà bất kỳ ai cũng có thể đầu tư vào. Về mặt kỹ thuật thì không phải ai, như một số tổ chức hoặc các cá nhân...

Cardano (ADA) Là Gì?

Tóm lượcCardano là một dự án blockchain sử dụng thuật toán  Proof of Stake (Bằng chứng cổ phần), và nó vẫn còn trong quá trình phát triển, chưa phát huy hết tiềm năng của mình. Cardano là...

Tin nổi bật