Dự đoán giá Mina: Đảo chiều tiềm năng có thể giảm giá MINA xuống 20%

Cặp MINA/USDT đã cho thấy một hành động giá bấp bênh dao động trong mức 2,8 USD và 2,47 USD trong hai tuần qua. Nhưng dù sao, những người mua đã cố gắng thoát khỏi sự ổn định giá với xu hướng tăng giá dài, chạm mức 3 USD. Tuy nhiên, áp lực bán đột ngột trên thị trường tiền điện tử đã hình thành một cây nến từ chối giá cao hơn ở mức này.

Mô hình nêm giảm đã chi phối ba tháng qua trong cặp MINA/USD, thúc đẩy các nhà giao dịch bán trên các đợt tăng giá cao thấp hơn. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 3, người mua đã tạo ra một đột phá tăng giá từ đường xu hướng giảm dần của mô hình giá, cho thấy tâm lý của nhà giao dịch chuyển biến tích cực.

Đợt tăng giá sau khi kiểm tra lại đã thúc đẩy altcoin này tăng 38%, đạt mốc 2,8 USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn đang lưỡng lự, giá MINA dao động trong một phạm vi hẹp trong hai tuần qua.

Tuy nhiên, bên mua đã chủ động vượt qua ngưỡng kháng cự đã đề cập bằng một cây nến tăng dài. Giá coin đã kiểm tra lại mức kháng cự 3 USD vào đầu ngày hôm nay, cho thấy một sự đột phá tiếp theo. Tuy nhiên, sự từ chối dài hạn gắn với cây nến hàng ngày cho thấy sự suy yếu đối với đà tăng.

Tuy nhiên, nếu phe gấu duy trì giá MINA dưới mức kháng cự 3 USD, áp lực bán cuối cùng sẽ tăng lên và kéo giá trở lại mức hỗ trợ 2,2 USD.

Ngoài ra, một sự đột phá tăng giá từ mức kháng cự 3 USD sẽ tiếp tục chu kỳ tăng đến mốc 4 USD.

Chỉ báo kỹ thuật

Đường SMA 50 và 100 ngày bằng phẳng cho thấy một đợt phục hồi đi ngang của đồng Mina. Tuy nhiên, giao dịch giá của coin trên các SMA này thúc đẩy đà phục hồi.

Chỉ báo MACD cho thấy các đường nhanh và chậm di chuyển gần có thể kích hoạt sự giao nhau trong xu hướng giảm giá bất cứ lúc nào. Tín hiệu giảm giá này có thể khuyến khích việc bán thêm giữa các nhà giao dịch.

  • Các mức kháng cự – 3 USD và 4 USD
  • Mức hỗ trợ – 2,8 USD và 2,45 USD

Nguồn: blockdio; tintucbitcoin

Bài viết mới
Tin nổi bật